10.29.2010

PIROZHNIKOV DMITRIY

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

10.28.2010

PRIVATE DANCER

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Via: FashionGoneRogue

LOOK DO DIA

Photobucket

Via: StuddedHearts

WISH-LIST #43: PAMELA LOVE X OPENING CEREMONY

PhotobucketPhotobucket
PhotobucketPhotobucket
PhotobucketPhotobucket

Via: OpeningCeremony

10.26.2010

LOOK (MARAVILHOSO) DO DIA

Photobucket
Photobucket

Via: Vanilascented

A CARELESS PEARL FOG

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Modelo: Erin Heatherton
Fotos: Ben Watts
Flaunt Magazine

Via: FashionCopious

10.24.2010

ANNA DELLO RUSSO PARA 10 MAGAZINE

Photobucket


Via: BryanBoy

10.22.2010

LOOK DO DIA


THURSDAY 27.05.10

FRIDAY 11.06.10

10.21.2010

Photobucket

10.18.2010

VOGUE JAPAN NOVEMBER | SASHA PIVOVAROVA

Photobucket
Photobucket
Photobucket
PhotobucketPhotobucket
Via: CartoonStyles

LOST BOYS | ASH STYMEST & LUKE WORRALL

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket


Via: Fashionisto

New shoes

Photobucket
Photobucket